News & Events

Често при строителството на сграда започва с подготовката на обекта или прилежаща територия, което е придружено от подрязване на дървесина, изсичане на стари дървета и отстраняване на стари пънове от земята.

Кога да поръчате премахване на излишната дървесина?

Необходимо е премахването на остатъците от сечта, необработените дървета и храсти: когато се планира премахване и изсичане на голям обем дървета и храсти. Някои, от които са заразени и могат да предадат инфекция.

В този случай поръчаният транспорт ще ускори процеса на изсичане и ще премахне огнищата на инфекция и ще предотврати по-нататъшното разпространение на инфекцията.

Обемът на работа по почистване на остатъците от сеч, нарязан материал се оказа твърде голям, за това е необходимо да се поръча контейнер, което е важно не само да се премахнат от площадката, но и да се изхвърлят правилно.

На лятната вила е необходимо систематично да се оформят корони на дървета, да се премахват корени, а също и да се изкореняват храстите. Изграждането на жилищна или търговска сграда е придружено с появата на отрязани дървесни остатъци, както и нарязана дървесина.

Ние фирма „В 5555” ЕООД предлагаме цялостна услуга, която включва използването на: специално оборудване, контейнери за товарене на отпадъци от сеч, цялостно оборудване, аксесоари, скоби.

Фирмата е от доста години работи, което й позволява да предложи най-ефективния начин за премахване и изхвърляне на такива отпадъци.

Екипът ни извършва работата на няколко етапа: подготовка на отпадъците от сечта за товарене, допълнително надребняване на големите компоненти, товарене на специалното оборудване, като се вземат предвид спецификите на обекта, транспортиране до специалното депо за изхвърляне.

Фирмата има разрешителни за използване на депа за отпадъци, отчитайки действащите закони и екологичните стандарти.

Предимства

Фирмата предлага извозване на корени, клони, трупи, дъски и материали само като се вземе предвид спазването на всички стандарти. Това позволява на нашите работници да гарантират пълна безопасност за хората, територията и сградите, разположени в максимална близост.

Квалификациите и богатият опит гарантират ефективното постигане на поставените цели. Предимствата на компанията включват:

Адекватни цени;

Удобство при плащане;

Наличие на допълнителни опции;

Спазване на законовите разпоредби;

Отговорен подход към всички клиенти. Обадете се на телефонния номер за връзка на компанията – 0897 905 655.

Мениджърите ще Ви посъветват за всички параметри, ще изчислят предварителна сума и ще ви поканят да подпишете договора. Гарантираме навременното пристигане на бригадата, завършване на работата в срок.

Вашият коментар

Call Now Button