News & Events

Извозване на отпадъци: картон, полиетилен, хартия, стъкло, домакински уреди,
стари мебели, опаковъчен материал и строителни материали.

Навременното
извозване на битовите отпадъци и извозването на строителните отпадъци е
гаранция за ред и чистота. А рециклирането на отпадъците е спестяване на
ресурси.
Премахването на строителни отпадъци е необходимо както по време на
строителството на нова сграда, така и по време на демонтажа на старата, по
време на ремонти, преместване, реконструкция и в други случаи.
За удобство и компетентна организация на работните процеси фирма „В 5555”
ЕООД гр. Сливен / Ямбол предлага да наемете контейнер, в който можете да
съхранявате отпадъци, преди да извършите събирането на боклука и извозено
на специални депа. Можете да наемете строителен контейнер с необходимия
размер от нас на достъпни цени и при изгодни условия.
Навременно изхвърляне на отпадъци: картон, опаковъчен материал,
полиетилен – пълно рециклиране
Рециклирането е цикъл от ресурси. По време на строителството, особено на
големи обекти, се натрупва голямо количество отпадъци под формата на
полиетилен, хартия, пластмаса, дърво, метал. Погребването на тези отпадъци
заемат големи площи и разграждането се случва в продължение на много
десетилетия с активно замърсяване на околната среда.
Контролът и защитата на природните ресурси е глобален въпрос, който засяга
всеки интелигентен жител на планетата. Европа е по-активна в решаването на
проблеми, прилагането на нови технологии за рециклиране, като използва
сурови наказания за нарушителите. България усвоява метода за компетентно
използване на рециклирането и е доста успешно.
За предприятията печалбите са от първостепенно значение. Рециклирането на
отпадъците прави възможно намаляването на разходите и съответно
увеличаване на доходите.
Събиране, сортиране, приемане и извозване на строителни отпадъци от обекта
на клиента, на конструкции с обработка на място дава редица предимства.
Не е необходимо да изнасяте строителни отпадъци на специални депа.
Изключва разходите за наем на специално оборудване, спестявайки транспорт.
Рециклираните отпадъци под формата на бетон, тухла, армировка могат да се
използват за изграждането на нова конструкция. Това е значително намаляване

на финансовите и времеви разходи за закупуване на материали и транспорт,
товарене и разтоварване.
Притежавайки собственост върху строителни отпадъци, притежателят на права
може да печели пари от продажбата им или да получава доход след
продажбата на вторични, рециклирани материали.
Фирма „В 5555” ЕООД гр. Сливен / Ямбол предоставя редица услуги за извозване,
изхвърляне на строителни и битови отпадъци с всякаква сложност с
възможност за рециклиране на отпадъци на място. Извършваме работа със
специално оборудване от личен автопарк, наемаме специализиран транспорт и
контейнери. Компетентна правна подкрепа. Лоялни цени и удобно
сътрудничество.

Вашият коментар

Call Now Button